Hosgeldiniz: Yusufiye
 İçindekiler
· Ana Sayfa
· Yazarlarımız
· Haberler
· Arama
· Arşiv
· Anket
· Güncel Konular
· Sitelerimiz
· Ülkücü Şehitler
 Başbuğ Albümü
 Yazarlarımız
· Recep Küçükizsiz
· Hasan İlter
· Lütfi Kirecçi
· Selim Çoraklı
· İlhami Erdoğan
· Oyhan Hasan Bıldırki
· Kenan Eroğlu
· Dr. Mehmet Güneş
· Muhittin Arar
· Dr. Turan Güven
· İhsan Kurt
· Ali Baykan
· Dr. Lütfü Şahsuvaroğlu
· Dr. Özcan Yeniçeri
· Mustafa Köker
· Ahmet Er
· Dr. Yunus Zeyrek
· Dr. A. Bican Ercilasun
· Dr. Ahmet Turan Alkan
· Adnan İslamoğulları
· Abdurrahim Karakoç
· Dr. M. Niyazi Özdemir
· Remzi Çayır
· Nevzat Kösoğlu
· Ozan Arif
· Dr. Ali Koçak
· Ali Yaşar
 İHANET DOSYASI
 Ülkücü Şehitler
 
Dr. Mehmet Güneş: BİR TEFEKKÜR ÂBİDESİ: NEVZAT KÖSOĞLU - 3

 

O; çölleşen fikir dünyamıza düşünceleri ve tahlilleriyle yön veren, kendimize ait mukaddes rüyâlar görmemiz için  “küllî bir tefekkür şuuru” oluşturmayı hedefleyen ve yeniden câmi merkezli bir medeniyet inşâ etmemiz gerektiğini tedris ettiren ve bu ideâlin gerçekleşmesi için; “Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler”ini özetlerken; “Türk Milliyetçileri, bütün Türk ve İslâm Dünyası’nı hedefleyen yeni bir medeniyet tasavvuruyla  ortaya çıkmalıdır. Bizler, ancak hedefi büyütüp kutsallaştırmakla tecdîd-i îman edebiliriz. İşte o zaman pörsüyen heyecanlarımız yeni ve yüksek bir gerilime kavuşabilir.”  diyen; XV. ve XVI. yüzyılı “Türk Asrı” yapan değerler manzumesini baş tacı yaptığımız zaman XXI. yüzyılın da “Bizim Asrımız” olacağına cân-ı gönülden inanan, Dünya Türklüğünün, İslâm Dünyasının ve bütün mazlum milletlerin sevgisini, ıstırabını, derdini ve çilesini gönlünde duyan ve katiyen mübârek ecdâdımız “Osmanlı’ya  toz kondurmayan”   mümtaz bir  Türk milliyetçisi, hayat boyu ideâllerinden zinhar tâviz vermeyen, çizgisinde aslâ kırıklık olmayan ve “ülkü denen nazlı gelin”e sevdâsı hiç azalmayan bir ülkü deviydi.


Gönderen: yusufiye Tarih: 28.11.2013 Saat: 18:25 (1536 okuma)
(Devamini oku... | 29670 )

Dr. Mehmet Güneş: BİR TEFEKKÜR ÂBİDESİ: NEVZAT KÖSOĞLU - 2

O, varlık sebebimiz ve hayat gâyemiz olan Müslümanlığımızla, hayatın gerçeği olan Türklüğümüzü aynı dâire içinde yorumlayan; tevârüs edilmiş bir asâletin ve unutturulmak istenen bir medeniyetin bütün güzelliklerini yüreğinde duyan, “Türk’ün Müslümanlığını yaşayabilsek, kimliğimizle birlikte iki dünyamızı da kurtarırız, hiç şüpheniz olmasın…”  diyen, “Türk’ün ruh köküne bağlı” nesillerin yetişmesi için, -bir sürü sağlık problemine rağmen- durup dinlenmeden çalışan, kalbi “din ü devlet, mülk ü millet” diye çarpan, millet ve devlet sevdâlısı olması hasebiyle; yaşama zevkini düşünmeyen, yaşatma aşkına gönül bağlayan bir “Mektep Adam”dı.


Gönderen: yusufiye Tarih: 16.11.2013 Saat: 11:24 (1677 okuma)
(Devamini oku... | 20493 )

Dr. Mehmet Güneş: BİR TEFEKKÜR ÂBİDESİ: NEVZAT KÖSOĞLU - 1

Kıble yürekli, Hilâl bakışlı, “Gül” gönüllü, Turan düşünceli ve “Kitap Şuuru”na sahip; Türk’ün yürek sesi, Türk Dünyası’nın  ilim nefesi, Türk milliyetçiliğinin son efsânesi,  ülkücü hareketin bilgesi ve bir Osmanlı çelebisi olan bu güzel insanın azîz hâtırasına… Dr. Mehmet Güneş
 


Gönderen: yusufiye Tarih: 11.11.2013 Saat: 11:37 (1568 okuma)
(Devamini oku... | 12029 )

Dr. Mehmet Güneş: HÜSEYİN ARAS'IN ARDINDAN (Dr. Mehmet Güneş)

“KIBLE” YÜREKLİ,

“GÜL” GÖNÜLLÜ,

“HİLÂL” BAKIŞLI VE

“ÜLKÜ DENEN NAZLI GELİN”E SEVDÂLI BİR GÜZEL İNSAN: HÜSEYİN ARAS

Gönül hânemize yine bir hazan rüzgârı esti… Ölüm, her zaman olduğu gibi yine “erken gelen” yakıcı bir nefesti… Mart ayazında kalplerimiz bir kere daha üşüdü ve yeniden buz kesti… Kûs-i rıhlet çalınca, sararan yapraklar birer birer düştü dalından… Ve “Kubbe-i Hadrâ”dan feyz alan bir güzel insan daha “Ircı’i” fermânına uyarak hicret etti bu hayat masalından…


Gönderen: yusufiye Tarih: 30.03.2013 Saat: 10:03 (3995 okuma)
(Devamini oku... | 47307 )

Dr. Mehmet Güneş: HAREMEYN’E VED EDERKEN (Dr. Mehmet GÜNEŞ)

“Gittiğiniz yerlere bizden selâm götürün!” diyen gönül dostlarına…

  
Kutsal Topraklardan, kalb-i cihandan,
Fâni dünyadaki aslî vatandan,  
“Beledü’l-emîn” den, “Dârü’l-îman” dan;
Size Beytullah’tan selâm getirdim…


Gönderen: yusufiye Tarih: 26.02.2012 Saat: 11:06 (2103 okuma)
(Devamini oku... | 7160 )

Dr. Mehmet Güneş: 3 MAYIS (Dr.Mehmet GÜNEŞ)

-MİLLİ ŞUURUN VE İDEALİZMİN ŞAHİKALAŞTIĞI GÜN-

Mayıs ayı tarihimiz boyunca sevinçli ve kutlu hadiselerin müjdecisi olmuştur. Bu ay, Türk tarihinde çok önemli zafer, şahlanış, başarı, diriliş ve kendine dönüş hareketlerinin gerçekleştiği bir aydır. Akınlar, fetihler, çağ açıp kapamalar, kurtuluş hareketlerinin başlaması, silkiniş ve milli benliğe dönüş hep Mayıs ayında vuku bulmuştur. Türk Milletinin; Haçlı sürülerini ezip geçmesi, İstanbul'u fethederek Efendiler Efendisi 'nin övgüsüne mazhar olması, İstiklal Harbi'nde işgalcilere karşı kükremesi de mayıs ayında gerçekleşmiştir.


Gönderen: yusufiye Tarih: 03.05.2011 Saat: 01:19 (2387 okuma)
(Devamini oku... | 21267 )

Dr. Mehmet Güneş: EFENDİM (Dr. Mehmet Güneş)

EFENDİM

“Gül” sevdâsı özge candır, candan öte cân Efendim...
Cânım cânâna kurbandır, cânıma cânân Efendim...

“Ol” hükmüne “Gül”dür fermân, “Gül”dür cümle derde dermân,
Zâtı nurdur, hâli nûrân, “Ahlâkı Kur’ân” Efendim...


Gönderen: yusufiye Tarih: 19.02.2011 Saat: 01:33 (2396 okuma)
(Devamini oku... | 3478 )

Dr. Mehmet Güneş: “EYLÜL’ÜN KIRIĞI GÜLLER” (Dr. Mehmet GÜNEŞ)

“EYLÜL’ÜN KIRIĞI GÜLLER” 

Bu yazı;“12”den vuran “Eylül”ün “Onlar”ın rûhunda ve bedeninde açtığı onulmaz yaralara, yüreklere düşürdüğü derin acılara ve bugünkü hâl-i pür melâlin tedâi ettirdiği hüzünlü duygulara dâir bir derkenardır.

“Onlar”; ‘mazlûm ve mahzûn bir nesil’di...
“Onlar”; ‘mağdur iken mahpus olan’ boynu bükük birer karanfildi...
“Onlar”;  alnı ak, sevdâsı Hak olan güzel insanlardı...
“Onlar”; “Kevser akan, ‘Gül’ kokan” kahramanlardı...
“Onlar”;  Türk’ün yürek sesiydi...
“Onlar”; Türkiye’nin beşik kertmesiydi...
“Onlar”; ideâlizmin son efsânesiydi...
“Onlar”;  Anadolu’nun alın teriydi...
“Onlar”; “Bu Ülke”nin “yerli”leriydi...
“Onlar”; “Türk Dünyası”na sevdâlı gönüllerdi...
“Onlar”; “Eylül’ün Kırdığı Güller”di...
“Onlar”; bize “Eylül”den değil, “Ocak”tan yâdigârdı...
“Onlar”; ‘Bizim Çocuklar’dı…


Gönderen: yusufiye Tarih: 16.09.2010 Saat: 23:05 (3743 okuma)
(Devamini oku... | 38630 )

Dr. Mehmet Güneş: YETER ARTIK (Dr. Mehmet Güneş)

YETER ARTIK

                  “Tahtadan kundağa” Al-Bayrakla sarılan koçyiğitlere

Yeter artık terörden bu millet kan ağladı,
Al-bayraklı tabutlar kalbimizi dağladı,
Anaların gözyaşı ırmak olup çağladı,
           
Milletin sabrı taştı, devlet oyalanmasın,
Yeter artık yürekler daha fazla yanmasın…


Gönderen: yusufiye Tarih: 14.07.2010 Saat: 21:03 (1859 okuma)
(Devamini oku... | 4705 )

Dr. Mehmet Güneş: “GÜL” OLMASAYDI (Dr. Mehmet GÜNEŞ)

“GÜL”  OLMASAYDI

“Gül” aşkına yaratıldı bu âlem,
Varlık vâr olmazdı “Gül” olmasaydı…
Ne Esmâü’l-Hüsnâ, ne Levh ü Kalem,
Âşikâr olmazdı “Gül” olmasaydı…


Gönderen: yusufiye Tarih: 27.02.2010 Saat: 02:05 (2027 okuma)
(Devamini oku... | 3708 )

894 Artikel (90 Seiten, 10 pro Seite)
1 | 2 | 3 | 4 | ... | 90 | >
 Yusufiye Derneği
 Zindanlarda
 Fotograf Albümlerimiz
 Bizim Siteler
· 1: Bekir Akoğul
· 2: AVRASYA
· 3: Habererk
· 4: BBP
· 5: MHP
· 6: Alican Yaşar
· 7: Eskimeyen Dostlar
· 8: Kırkambar
· 9: Töre Dergisi
 YAZILARIMIZ
· Tüm Kategoriler
· İhsan Kurt (05/19)
· İlhami ERDOGAN (09/22)
· Şehitler (10/08)
· Şiir (05/27)
· Şiirler (07/22)
· Abdurrahim KARAKOC (01/08)
· Adnan İslam (05/12)
· Ahmet Er (07/21)
· Ali BADEMCİ (02/17)
· Ali Baykan (07/27)
· Ali YAŞAR (05/26)
· Anma (04/27)
· bülten (07/11)
· dernek (09/27)
· Dr. A. B. Ercilasun (01/03)
· Dr. A. Turan Alkan (08/08)
· Dr. Ali Koçak (05/09)
· Dr. Lütfi Şahsu (10/18)
· Dr. M. Naci BOSTANCI (09/24)
· Dr. Mehmed Niyazi (05/22)
· Dr. Mehmet Güneş
· Dr. Murat Sezginer (02/25)
· Dr. Turan Güven (09/23)
· Dr. Yunus Zeyrek (12/25)
· Dr. Özcan Yeniçeri (10/03)
· Dr.Selim Kaptano (03/08)
· Haber (08/05)
· Hasan İlter (11/06)
· Hasan Gömleksiz (07/20)
· Hatıra (07/14)
· Hikayeler (09/07)
· Karikatür (10/17)
· Kenan Eroğlu (04/15)
· Kitap Tanıtma (05/09)
· Lütfi Kireçci (11/09)
· Makale (08/11)
· Mektup (10/24)
· Muhammed Salih (07/18)
· Muhittin Arar (07/28)
· Mustafa Köker (10/14)
· Nevzat Kösoğlu (11/27)
· O. Hasan BILDIRKi (06/01)
· Ozan Arif (05/10)
· Recep Küçükizsiz (09/12)
· Remzi Çayır (10/26)
· Röportaj (08/09)
· Selim Çoraklı (03/17)
· Sohbet (02/05)
· Yavuz Bülent Bakiler (01/14)
 7 EKİM ÖZEL DOSYASI
 ÜLKÜCÜ FORUM

 Yusufiye Vakfı
UNUTMAK TÜKENMEKTİR (Yusufiye Derneği Genel Merkezi)